Cuma, Nisan 19, 2024

PUTLAR KİTABI BİR KEZ DAHA TÜRKÇEDE

Hicrî ikinci yüzyıl sonlarında yaşamış önemli bir nesep alimi ve tarihçi olan İbnu’lKelbî’nin Câhiliye Devri putları hakkında kaleme almış olduğu Kitâbu’l-asnâm (كتاب الأصنام) Prof. Dr. Mehmet Hakkı Suçin’in çevirisi ile okuyucuyla buluştu. 

Kapı Yayınları’ndan çıkan Putlar Kitabı, alanın ilk telif eseri olması bakımından Dinler Tarihi araştırmacıları için başvuru kaynağı niteliğinde.

Müellifin eserde rivayet zinciri ile aktardığı bilgiler arasında putperestliğin tarihi, Câhiliye insanının putlara atfettiği değer ve putlara tapınma şekilleri ile putların özellikleri yer alıyor. Ayrıca kadim ibadet biçimlerine dair çeşitli efsane ve rivayetler nakledilirken tarihi belge niteliği taşıyan Arap şiirinden de istifade ediliyor.[1]

Eser Türkçeye ilk defa 1969 yılında Beyza Düşüngen tarafından kitabın Arapça aslı ile Rosa Klinke-Rosenberger’in Almanca çevirisi esas alınarak Putlar Kitabı adıyla Türkçeye tercüme edilmiştir. 

İbnu’l-Kelbî, tam adı Hişâm b. Muhammed el-Kelbî (هشام بن محمد الكلبي) olup hicri 204 veya 206’da vefat etmiştir.

Kitabı buradan inceleyebilirsiniz.

[1]Cilaci, O., (2002). Kitâbü’l-Esnâm, TDV İslâm Ansiklopedisi, 26, 100-1.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

En Son Haberler