Pazartesi, Mayıs 20, 2024

OSMANLI DÖNEMİNDE ARAP DİLİNE DAİR ESER VERMİŞ BOSNALI ALİMLER VE ESERLERİ

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Mesut Köksoy’un Osmanlı Döneminde Arap Diline Dair Eser Vermiş Bosnalı Alimler ve Eserleri başlıklı kitabı Sonçağ Yayınları’ndan çıktı. Kitapta toplamda kırk yedi Bosnalı alimin hayatı ve eserleri incelenirken bu eserlerin içeriğine, haklarında yapılan çalışmalara, yazma ve matbu nüshalarına dair ayrıntı bilgilere de yer veriliyor. Ayrıca alimlerin Arap diline dair kaleme aldıkları altmıştan fazla nüshanın ilk varağı veya sayfası çalışmanın sonunda okuyucuların istifadesine sunuluyor. Eser, Osmanlı Devleti’nde merkezden uzakta Arap diline dair yazılmış kitap ve çalışmaları derlemesiyle araştırmacılar için temel bir kaynak olarak önem kazanıyor.

Kitabı buradan inceleyebilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

En Son Haberler