Pazartesi, Mayıs 20, 2024

ADBÜLKÂHİR EL-CÜRCÂNÎ’NİN DİL VE EDEBİYAT ANLAYIŞI

Temmuz 2022’de Fecr Yayınevi tarafından yayımlanan bu eserde, alanında uzman on bir akademisyen, İmamu’n-nuhât (إمام النحاة) ve Şeyhu’l-belâga (شيخ البلاغة والبلاغيين ) gibi unvanlarla anılan 1078 doğumlu Abdulkâhir el-Curcânî’nin (عبد القاهر الجرجاني) dil ve edebiyat anlayışını eserlerinden yola çıkarak inceledi. Editörlüğünü Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. İsa Güceyüz’ün yaptığı çalışma toplam on bir başlıktan oluşuyor ve her başlık Curcânî’nin dil ve edebiyata bakışındaki farklı bir yönünü ele alıyor. 

Kitabın başlıkları ise şu şekilde: 1. Abdülkâhir el-Cürcânî: Hayatı, Eserleri ve İlmî Kişiliği, 2. Abdülkâhir el-Cürcânî’nin Fesâhat Anlayışı, 3. Abdülkâhir el-Cürcânî’nin Meânî Anlayışı, 4. Abdülkâhir el-Cürcânî’nin Beyân Anlayışı, 5. Abdülkâhir el-Cürcânî’de Bedî‘, 6. Abdülkâhir el-Cürcânî’de Edebî Tenkit (Nakd), 7. Abdülkâhir el-Cürcânî’nin Gramer Anlayışı ve Modern Dilbilim, 8. Abdülkâhir el-Cürcânî’nin Nazım / Sözdizimi Anlayışı, 9. Abdülkâhir el-Cürcânî’nin İ‘câz Anlayışı -Belâgat-Kelam Etkileşimi Çerçevesinde-, 10. Abdülkâhir el-Cürcânî’de Delâlet Nazariyesi, 11. Abdülkâhir el-Cürcânî’de Lafız-Anlam İlişkisi Ekseninde Şiirin Makullüğü (Plausibility of Poetry).


Eseri buradan inceleyebilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

En Son Haberler