Pazartesi, Mayıs 20, 2024

KUR’ÂN DİLİNİN FONETİK YAPISI

Dil bilimci Soner Akdağ’ın kıraat ve dil bilim çerçevesinde Kur’ân dilinin fonetik yapısını incelediği aynı başlıklı yüksek lisans tezi, Fecr Yayınları tarafından kitaplaştırıldı. Eser, Kur’ân-ı Kerim’in dilinin fonetikliği ve telaffuz keyfiyetinin otantikliğini ortaya koyması açısından alanının önemli kaynakları arasında yerini aldı.

Akdağ, çalışmasının ilk bölümünde önce sesbilgisi ve sesbilimini daha sonra Kurânî ses bilgisi olan tecvidi ele alır. İkinci bölümde akciğer, ağız ve dudak gibi konuşma organlarına yer veren yazar, Kur’ân seslerinin doğru telaffuzunun öğrenilip öğretilmesi noktasında bu organların bilinmesinin önemine dikkat çeker. Üçüncü ve dördüncü bölümlerde Kur’ân Arapçasının fonem sistemi ve Kur’ân fonetiğine âit önemli bazı ses olaylarını inceler. Yazar ayrıca eserde Kur’ân’ın fonetik özellikleri çerçevesinde okunmasının, okuyucunun ve dinleyicinin ruh hâli ve dolayısıyla da psikolojisi üzerinde ciddi bir etkiye sahip olduğunu da vurgulamaktadır.

Soner Akdağ, Atatürk Üniversitesinde Türkoloji eğitimi almasının ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Tefsir Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini Kur’ân Dilinin Fonetik Yapısı başlıklı teziyle tamamladı. Arap dili alanında doktora çalışmalarına devam eden Akdağ’ın klasik ve modern Arapça ile ilgili içerikler ürettiği bir de YouTube kanalı bulunuyor.

Kitabı buradan inceleyebilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

En Son Haberler