Perşembe, Şubat 29, 2024

İBN ACURRUMİYYE LİTERATÜRÜ

Selçuk Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Sedef Güler’in, Faslı dil ve kıraat alimi İbn Âcurrûm (اِبْن آجُرُّوم) ve onun nahiv ilminin kaidelerini özetlediği meşhur eseri el-Mukaddimetu’l-Âcurrûmiyye fî mebâdi’i ‘ilmi’l-‘Arabiyye (الْمُقَدِّمَة الآجُرُّومِيَّة فِي مَبَادِئِ عِلْمِ العَرَبِيَّة) üzerine kaleme aldığı İbn Âcurrûm ve el-Âcurrûmiyye Literatürü başlıklı çalışması Çizgi Kitabevi’nden çıktı. Güler, eserinde el-Âcurrûmiyye literatürüne ait çalışmaları tespit ederek onları biçim, içerik ve kapsamlarıyla değerlendirdi. Çalışma, şimdiye kadar kapalı kalan belli başlı bazı hususlara açıklık getirmesi ve el-Âcurrûmiyye literatüründeki geçmişten bu yana yanlış aktarılan konuların doğrularını okuyucuya sunmasıyla alanında öne çıkıyor. İbn Âcurrûm’un söz konusu eseri, nahiv ilmini ana hatlarıyla ele almasıyla ve kolay anlaşılır diliyle bu ilmi öğrenmeye yeni başlayanlar için öncelikli kitaplar arasında kabul ediliyor. Nitekim halen farklı coğrafyalarda ders kitabı olarak okutulmaya devam ediyor.

Haber linkine gitmek için buraya tıklayınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

En Son Haberler